Bàn tính gẩy 13 cột có nút bấm, Bàn tính gẩy soroban

170,000